ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
การชำระภาษี ประจำปี 2558
 
การชำระภาษี ประจำปี 2558  
 

เรียน  ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558

        ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง  ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามกฏหมายกำหนด  ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ม.6 ในเวลาราชการ

                 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ยุพิน  แสงแก้ว            
                                               ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                 6 มกราคม 2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา 10.13 น. โดย คุณ ภัทรพล สุขุประการ

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 17.27 น. โดย คุณ ยุพิน แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 375 ท่าน