ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
การชำระภาษี ประจำปี 2557
 
การชำระภาษี ประจำปี 2557  
 

เรียน  ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557

        ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง  ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามกฏหมายกำหนด  ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ม.8 ในเวลาราชการ

                 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ยุพิน  แสงแก้ว            
                                               ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                 12 มีนาคม 2557

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา 10.13 น. โดย คุณ ภัทรพล สุขุประการ

ผู้เข้าชม 321 ท่าน