หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
     
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)