หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นายชัชวาล เหมะ
นายก อบต.ทุ่งพง
โทร : 0819727082
 


นายสมชาย พูลศรี
รองนายก อบต.ทุ่งพง
โทร : 099-628-6324


นายชวลิต จันทะ
รองนายก อบต.ทุ่งพง
โทร : 089-996-0214
 


นายพยุงศักดิ์ เจิมเมือง
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งพง
โทร : 084-596-0768