หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]



จ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านทุ่งพง - บ้านหนองกลางดง (หมู่ที่ 8) ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]



โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านทุ่งพง - บ้านหนองกลางดง (หมู่ที่ 8) ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 14 ก.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมแซมรางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]



จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณภายใน และด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5