หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 59 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมา [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 72 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 27 


ประชุมประชาพิจารณ์การขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 48 


กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง (นายชัชวาล เหมะ นายกองค์การ [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 54 


กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืช [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 71 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสร [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายก [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพ [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองพิมพ์ Mul6ifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุตามโครงก [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่แตกรั่วภายในอาคารสำนักงานองค์กา [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อลอดถนน(ท่อคอนกรีต)) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
 

 
  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
ขุดลอกท่อเขตหาดใหญ่ 0984637842 (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ราคารถดูดส้วมลานหอย0984637842 (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ดูดส้วมเมืองพิษณุโลก 0984637842 (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
รถส้วมใกล้ไทรโยค 0984637842 (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ราคาดูดบ่อไขมันศรีราชา 0984637842 (27 พ.ค. 2566)    อ่าน 6  ตอบ 0  
รับงานสร้าบ้านสระแก้ว 084-6793300 (26 พ.ค. 2566)    อ่าน 10  ตอบ 0  
สงกรานต์ (20 มี.ค. 2565)    อ่าน 1692  ตอบ 1  
ซ่อมแซมถนน (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 2203  ตอบ 1  
หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 499  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต (7 ก.พ. 2564)    อ่าน 3061  ตอบ 0  
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 ก.ค. 2563)    อ่าน 563  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการชำระภาษี (19 มิ.ย. 2563)    อ่าน 631  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 1619  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1237  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1656  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเ [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเ [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเ [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าลานตากพ [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอา [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิว [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยว [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็ก [ 10 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยว [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะ [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถ [ 9 พ.ค. 2566 ]

 


 
อบต.สุขฤทัย [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1