หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ขอความอนุเคราะห์รถขุดไฮดรอลิค (รถแบลค์โฮ) และเครื่อง [ 5 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นำ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เข้าดำเนินการนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ซึ่งอาจเป็น [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงเข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลวัดต้นแบบระ [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
เตือนอันตราย!! ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
ปภ.แนะ 7 เช็คลิสต์ป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงหน้าฝน [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ระวังอันตรายฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนกำลังแรงโนรู [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะตลอดแนว [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปี [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 84 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 110 
 

 
  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กพส. มท 0810.8/ว3163  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3159  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14722-14797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว3127  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
 
สูบส้วมหนองไผ่ 0984637842 (6 ต.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0  
สูบไขมันเเก้ท่อตันทุ่งสง0984637842 (6 ต.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
งูเหล็กทลวงท่อหนองไผ่ 0984637842 (6 ต.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
ซิงค์ล้างจานตัน นายายอาม 0984637842 (6 ต.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
ท่อตันหนองไผ่ 0984637842 (6 ต.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉล (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 1198  ตอบ 0  
ส้วมเต็ม นายายอาม 0984637842 (25 ส.ค. 2565)    อ่าน 42  ตอบ 0  
บริการงูเหล็กเขตปรานบุรี 098-4637842 (25 ส.ค. 2565)    อ่าน 39  ตอบ 0  
รถดูดส้วมเขตบ่อวิน0984637842 (25 ส.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
งูเหล็ก หาดใหญ่ 0984637842 (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 38  ตอบ 0  
ช่างทำท่อตันหาดใหญ่ 0984637842 (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 36  ตอบ 0  
รถดูดส้วม โพธาราม ราชบุรี 0984637842 (21 ส.ค. 2565)    อ่าน 92  ตอบ 1  
โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (18 ส.ค. 2565)    อ่าน 8885  ตอบ 4  
สูบส้วมแถวนายายอาม 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 58  ตอบ 0  
สูบส้วมวิหารแดง 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 62  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง ด้วยว [ 4 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง ด้วยว [ 4 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุกระสอบทราย จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด อง [ 30 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง ด้วยว [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับดำเนินการตามโครงการทัศนศึ [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุกระสอบทราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจ [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจ [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองช [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์)ปีงบประ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์ [ 12 ก.ย. 2565 ]

 


 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการยื่นขออนุญาตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.เขากวางทอง [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2