หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านหนองยางล้ม-บ้านหนองส [ 6 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง และสวดมนต์ใหว้พระในตอ [ 22 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ประชาคมระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 20 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประม [ 20 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 


ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 33 


ฉีดพ่นเคมีฝอยละออง เพื่อควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 31 


ฉีดล้างฝุ่นดินบริเวณสะพานหมู่ที่ 2 บ้านหนองโมก, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหลวง และหมู่ที [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ประกาศตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งหล [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการดำเนิ [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ ตามโคร [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ ตามโคร [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ข [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี) เรื [ 17 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร(แผ่นสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 10 ซม.)โดยวิธีเฉพ [ 8 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร(แผ่นสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 10 ซม.)โดยวิธีเฉพ [ 8 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 8 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเคลือบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหารท [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเคลือบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหารท [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้านถึ [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
 

 
  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
งูเหล็กตะกั่วป่า 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ท่อระบายอุดตันพิจิตร 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เช่าห้องน้ำเคลื่อนที่บุรีรัมย์ 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
สูบส้วมแกลง 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
สูบส้วมเมืองลำปาง 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ท่อตัน ปลวกแดง 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ท่อตันเขาชะเมา 0984637842 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ต่อเติมห้องน้ำใหม่นครปฐม 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ช่างทำท่อตันแถวราชบุรี 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ไขมันอุดตันราชบุรี 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ท่อตันนครปฐม 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
งูเหล็กเพชรบุรี 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ท่อระบายตันสมุทรสงคราม 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 1  ตอบ 0  
โต๊ะจีนสัต * * * บ 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
โต๊ะจีนหนองไผ่ 0856120657 (25 ก.พ. 2567)    อ่าน 0  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ ต [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำขององค์การบริหารส่วน [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ [ 1 ก.พ. 2567 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โด [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.ทุ่งพง และหนังสือพิมพ์ของหมู่ [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ ต [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร (แผ่นสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 10 ซม.) โด [ 8 ม.ค. 2567 ]จ้างเข้าเล่มเคลือบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้บร [ 5 ม.ค. 2567 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.ทุ่งพง และหนังสือพิมพ์ของหมู่ [ 4 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลาง [ 4 ม.ค. 2567 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธ [ 2 ม.ค. 2567 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.ทุ่งพง และหนังสือพิมพ์ของหมู่ [ 2 ม.ค. 2567 ]

 


 
อบต.น้ำรอบ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2567 ]    อ่าน 236 
ทต.หนองขาหย่าง เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ขอแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7