หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรร [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลทุ่งพง [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 67 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 63 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 50 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปี [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 (บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอุปโภ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการปฏิบัติตัวเพื่อป้อ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 120 
 

 
  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
สูบส้วมแถวนายายอาม 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0  
สูบส้วมวิหารแดง 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ท่อตันลานสกา 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 0  
สูบส้วม ภูเพียง 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0  
สูบส้วมบ้านลาด 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 22  ตอบ 0  
รถสูบสว้มเขตนครนายก 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 0  
ช่างสูบส้วมเขตนายายอาม 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 0  
หารถส้วมเขตบ้านลาด 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 0  
รถสูบส้วมนายายอาม 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 0  
หารถส้วมเขตนายายอาม 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ดูดไขมันเก้าเลี้ยว 0984637842 (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 15  ตอบ 0  
ดูดส้วมที่ สองพี่น้อง 0984637842 (29 ก.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 0  
รถส้วม ศรีประจันต์ 0984637842 (29 ก.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
ส้วมตัน แสวงหา 0984637842 (29 ก.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
สูบส้วมเต็มแสวงหา 0984637842 (29 ก.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต [ 11 ส.ค. 2565 ]โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วน [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์ [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัรฑ์เครื่องตัดหญ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กอง [ 4 ก.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ประเพณี [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัรฑ์เครื่องตัดหญ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กอง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำแผ่นป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริห [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่มีบุคคลกักตั [ 27 เม.ย. 2565 ]ซื้อเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ครั [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่มีบุคคลกักตั [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่มีบุคคลกักตั [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกลาลวั [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ถอดล้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้พื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 เม.ย. 2565 ]

 


 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากวางทอง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3