หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ภาวะโภชนาการและการเผ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในเด็กศูนย์พั [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 9 


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการนำกิ่งไม้ที่หักหล่นทับหลังคาอาคารของโรงเรีย [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 8 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการเปลี่ยนกระจกโค้งบริเวณทางร่วมทางแยก [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 16 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการซ่อมแซมถนนทุ่งพง - บ้านหนองกลางดง [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบ [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


สายใยรักจากลูกถึงแม่ (วันแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
 
 


 

ป่าชุมชน
 
 
 
 
QR Code Line อบต.ทุ่งพง
 
 
 
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเตือนทางก่อสร้าง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเตือนทางก่อสร้าง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 14 ร [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 14 ร [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวห้ามทิ้งขยะตลอดแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวห้ามทิ้งขยะตลอดแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ภา [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ภา [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โค [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
 

 
  
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 

จักสานไม้ไผ่(ฝาชี)
 
 


 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
รถส้วมเขตกระบี่ 0984637842 (18 ก.ย. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 0  
แม็คโครเล็กนครสวรรค์ 0846793300 (8 ก.ย. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 0  
สงกรานต์ (20 มี.ค. 2565)    อ่าน 1752  ตอบ 1  
ซ่อมแซมถนน (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 2252  ตอบ 1  
หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 540  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต (7 ก.พ. 2564)    อ่าน 3115  ตอบ 0  
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 ก.ค. 2563)    อ่าน 610  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการชำระภาษี (19 มิ.ย. 2563)    อ่าน 671  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 1671  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1289  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1703  ตอบ 0  
ขอสอบถามหน่อยครับ เรื่องตำแหน่งว่าง ของ อำเภอ อบต. เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ (12 มี.ค. 2559)    อ่าน 1767  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ม.ค. 2557)    อ่าน 3170  ตอบ 0  
มอบอุปกรณ์กีฬา (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1545  ตอบ 0  
ช่อมบ้านผู้สูงอายุ (3 เม.ย. 2556)    อ่าน 1628  ตอบ 0  
         
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

 


จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ต้นยางนาบริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ต้นยางนาบริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ต้นยางนาบริเวณหน้าโรงเรียนวัดทุ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง) โดยวิธ [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเ [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนว [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะตลอดแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยวิธีเฉพ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องด [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาก [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]

 


 
อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0