หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นายมานะ ทองอ้น
กำนันตำบลทุ่งพง
 
 


นายวัลลภ วัตถุภาพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางกัลยา ม่วงสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางสมหมาย สุวาท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายณรงค์ชัย อำภิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายจุมพล ปาจิตร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายวิสูตร ศรีสด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายจักรกฤษณ์ วิเชียรรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นางอุไรวรรณ พุ่มทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายกร ชู่ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9