หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นางจินดา คันศร
ประธานสภา อบต.ทุ่งพง
โทร : 0819714457
 


นางอรทัย วัตถุภาพ
รองประธานสภา อบต.ทุ่งพง
โทร : 0821751228


นางเรณู เกษประทุม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งพง
โทร : 0817909002
 
 


นางสาวปัณฑ์ชนิต ใยบัว
สมาชิกสภาฯ หมู่1
โทร : 0831652134


นายบุญเรือง ยอดนิโรจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่2
โทร : 0824093255


นายสุระเดช สาระขันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่2
โทร : 0808586069


นายสมควร ท่าซุง
สมาชิกสภาฯ หมู่3
โทร : 0821699012


นายวรพจน์ วงษ์รักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่3
โทร : 0878493874


นางดวงพร คุ้มพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่4
โทร : 0836897015


นายสมนึก บัวแบน
สมาชิกสภาฯ หมู่4
โทร : 0857309099


นายณรงค์ เทียนแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่5
โทร : 0862137906


นางน้ำฝน ส่วนสรา
สมาชิกสภาฯ หมู่5
โทร : 0890976544