หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นางจินดา คันศร
ประธานสภา อบต.ทุ่งพง
 


นางอรทัย วัตถุภาพ
รองประธานสภา อบต.ทุ่งพง


นางเรณู เกษประทุม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งพง
 
 


นางสาวปัณฑ์ชนิต ใยบัว
สมาชิกสภาฯ หมู่1


นายบุญเรือง ยอดนิโรจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่2


นายสุระเดช สาระขันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่2


นายสมควร ท่าซุง
สมาชิกสภาฯ หมู่3


นายวรพจน์ วงษ์รักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่3


นางดวงพร คุ้มพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่4


นายสมนึก บัวแบน
สมาชิกสภาฯ หมู่4


นายณรงค์ เทียนแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่5


นางน้ำฝน ส่วนสรา
สมาชิกสภาฯ หมู่5