หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 

 
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
 

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง มีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง มีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามทั้งสองข้างทาง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประชาชนในหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เข้าร่วมโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 12.45 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 342 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31

ลำดับภาพที่ 16/31

ลำดับภาพที่ 17/31

ลำดับภาพที่ 18/31

ลำดับภาพที่ 19/31

ลำดับภาพที่ 20/31

ลำดับภาพที่ 21/31

ลำดับภาพที่ 22/31

ลำดับภาพที่ 23/31

ลำดับภาพที่ 24/31

ลำดับภาพที่ 25/31

ลำดับภาพที่ 26/31

ลำดับภาพที่ 27/31

ลำดับภาพที่ 28/31

ลำดับภาพที่ 29/31

ลำดับภาพที่ 30/31

ลำดับภาพที่ 31/31
<<
>>
X