หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 

 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562  
 

ในวันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงออกซึ่งความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวและลูกหลาน โดยเน้นการยกย่องเชิดชูพระคุณของผู้สูงอายุ และร่วมตอบแทนพระคุณพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญพลังศักยภาพภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งพงเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11.19 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย