หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 

 
โครงการรณรงค์ปลูกไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลทุ่งพง (กิจกรรมท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ตระหนักอย่างยิ่งว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมและทั่วโลก และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นอ่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลทุ่งพง (กิจกรรมท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ) กำหนดจัดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลทุ่งพง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองฉาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี หน่วยบริการอำเภอหนองฉาง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เข้าร่วมโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย