หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ปี 2564
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง นำโดยนายชัชวาล เหมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จ้างเหมา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 15.58 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X