หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 

 
ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยจังหวัดอุทัยธานีแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 13.47 น. โดย คุณ อ้อมทิทย์ ดุสดี

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X