หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตถนนทุ่งหลวง - อุทัยเก่า (หมู่ 9,11,3) ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  10 ก.ย. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง ประจำปี พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง ประจำปี พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง ประจำปี พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ส.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแก้วและน้ำแข็ง โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกรดถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ส.ค. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 80