หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย  25 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  15 พ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย  8 พ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคู้มกันยาเสพติด  24 เม.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ  23 เม.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงจุดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า  20 เม.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตำบลทุ่งพง  15 เม.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย รายนางวัชรี บุญทอง  17 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย รายนายสำเริง บุตรม้วย  11 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย รายนายสำเริง บุตรม้วย  9 มี.ค. 2563 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20