หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)  18 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2564 ฉบับที่ 3 เรื่อง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา  18 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พายุโซนร้อน ไลออนร็อก  10 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  8 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง  7 ต.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง  6 ต.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564  15 ก.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  13 ส.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  5 ส.ค. 2564 92
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26