หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ทต.หนองสระ จำนวน 1 ผืน   23 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำผู้ขายที่มาจากต่างพื้นที่ และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง เกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   23 เม.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. ทต.หนองสระ จำนวน 15 รายการ   23 เม.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20 รายการ    23 เม.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563   23 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564   23 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2564   23 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกลางดง   ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางดง กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลทุ่งนางาม    23 เม.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการฯ ที่เสนอขอรับงบประมาณ โดยหน่วยงานของรัฐในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   23 เม.ย. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,707