หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายทางคลองลำปางเหนือ - บ้านคลองลำปาง) หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง ตำบลไผ่เขียว    27 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง   27 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกลางดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินแจง   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   27 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมเข้า   ประกาศการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลางดง   อบต.หนองกลางดง ร่วมถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   27 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมเข้า   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยนยน 2563)   27 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลางดง   อบต.หนองกลางดง ร่วมถวายพวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)   27 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง   27 ต.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,242