หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนเมษายน [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและการแก้ไขข้อบกพร่องของ IIt,EITและ OIT [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.ทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 151  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปี 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 160  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 128  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 160  
 
  (1)     2