หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและการแก้ไขข้อบกพร่องของ IIt,EITและ OIT [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.ทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประเมินความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปี 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 140  
 
ประชาสัมพันธ์ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)     2