หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศอำเภอหนองฉาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศสภา อบต.ทุ่งพง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2