หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งพง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งพง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.(แผนอัตรากำลัง 3 ปี) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประชาสัมพันธ์ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3      4