หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)