หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 19 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุในตำบลทุ่งพง [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 150  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 171  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 202  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 161  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ/งานสารบรรณ(สารบรรณกลาง) [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)