หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลทุ่งพง 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครัั้งที่ 3) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งพง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งพง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.(แผนอัตรากำลัง 3 ปี) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศ อบต.ทุ่งพง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.(แผนอัตรากำลัง 3 ปี) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 152  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 303  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 12 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2