หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดต้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 2 กันยายน 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2