หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)