หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเรณู เกษประทุม
ปลัด อบต.ทุ่งพง
โทร : 0817909002


นางภาริดา สินสุข
รองปลัด อบต.ทุ่งพง
โทร : 0828876797
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางทรงศรี ดุจอุทัยวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0818873397


นางสาวรุ้งเพชร โพธิ์พงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0931324834


นายจีรศักดิ์ สาหร่าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818889349


นางอ้อมทิพย์ ดุสดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0857282928