หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 


นางเรณู เกษประทุม
ปลัด อบต.ทุ่งพง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
โทร : 0817909002


นางภาริดา สินสุข
รองปลัด อบต.ทุ่งพง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
โทร : 0828876797
 
สำนักปลัด
 


นางทรงศรี ดุจอุทัยวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร : 0818873397


นายศุภชัย พันธ์เขียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0898605515


นายนิพนธ์ สุขษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0907544359


นายชาลี เทียนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0979248211