ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งพง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 225 )
38.20%
ด้านสาธารณูปโภค ( 181 )
30.73%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 182 )
30.90%
การบริการประชาชน ( 1 )
0.17%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%