หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
 
โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย
 

Phitsanulok IT
ศูนย์บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ครบวงจร ทางร้านได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออำนวยความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ดังนี้
1.โปรแกรมประปา ( จัดการเรื่องการบริหารการจัดเก็บ ค่า
ประปา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ป.14,ป.31,ป32 ป17,รา
ยงานเลคเยอร์ลูกหนี้รายตัว )
2.โปรแกรมขยะ ( จัดการเรื่องการบริหารการจัดเก็บ ค่า ขยะ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ต่างๆ )
3.โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ (จัดการเรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่า เสื่อม
ราคา ประวัติครุภัณฑ์ ประวัติการส่งซ่อม)
4.โปรแกรมโยธา ( จัดการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจ
สอบการก่อสร้าง รายงานต่างๆ)
5.โปรแกรมบุคลากร (จัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการ
ดำรงตำแหน่ง ประวัติการอบรม การเลื่อนเงิน เดือน ฯลฯ)
6.โปรแกรมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
7.โปรแกรมสารบรรณ (จัดการเรื่องหนังสือรับ-ส่ง Scan หนังสือ
รับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ ของอบต./เทศบาลตำบล)
8.โปรแกรมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
พิษณุโลกไอที / Phitsanulok IT
488/3 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel :090-6966619,083-0662493
Email : thai2dev@gmail.com , thai2load@gmail.com website :
www.plk-it.com
รายชื่อลูกค้า
เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อบต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
อบต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
อบต.ผาเลือด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
อบต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
เทศบาลตำบลหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
เทศบาลตำบลมาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
เทศบาลตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา จ.ตาก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลนครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
เทศบาลตำบลโคกสวาย อ.ชุมแสง จ.นครราชสีมา
เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฯลฯ                    

เขียนโดย   คุณ Phitsanulok IT

วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 13.45 น. [ IP : 49.48.161.182 ]  
 

ขอทราบราคาโปรแกรมน้ำประปา เสนอราคาได้ที่ ID: 081-7636604

เขียนโดย   คุณ พนักงานอบต.

วันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 15.15 น. [ IP : 171.5.233.112 ]  
 

ขอทราบราคาโปรแกรมน้ำประปา ค่ะ

เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลดงป่าคำ 056674220

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 15.33 น. [ IP : 182.53.193.170 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)